Particulieren en bedrijven kunnen bepaalde soorten afval brengen bij onze locatie aan de Rijnlandstraat 5 te Zwolle. Om het gewicht en het daarbij behorende tarief te berekenen, beschikt Hoogeboom over een weegbrug. We accepteren puin, bouwafval, grof huishoudelijk afval, zand, groenafval en asbest. Verder zijn we leverancier van bouwstoffen, zoals zand, grond, grind en beton. Bekijk welk afval u kunt storten, de openingstijden en de tarieven.

Openingstijden Afval en recycling

Ma t/m vrij: 07:00 - 17:00 uur
Zaterdag: 08:00 - 16:00 uur 

Adresgegevens

Rijnlandstraat 5
8028 PX Zwolle
Tel: 038-4539608
zwolle@hoogeboom.nl

Tarieven afval storten Zwolle

Particulieren en bedrijven kunnen bij Hoogeboom tegen aantrekkelijke tarieven diverse soorten afval storten.
Om het gewicht van het te storten afval te berekenen, is een weegbrug aanwezig.
Het minimum tarief is € 7.00 per keer. De hierna genoemde tarieven zijn incl. btw. 

SOORT AFVAL ↓ GEWICHT ↓ TARIEF ↓
Puin  Per 100 kg € 1.60
Bouw- en sloopafval Per 100 kg € 23.80
Grof huish. afval Per 100 kg € 27.20
Dakafval Per 100 kg € 35.60
A-hout Per 100 kg € 8.20
B-hout Per 100 kg € 11.00
C-hout Per 100 kg € 18.20
Snoeiafval Per 100 kg € 4.90
Riet Per 100 kg € 21.90
Glas Per 100 kg € 13.20
Isolatie materiaal Per 100 kg € 39.00
Zwarte grond Per 100 kg € 2.70
Toeslag matras Per stuk € 13.00

 

Welk bouwafval kunt u storten?

Bedrijven en particulieren kunnen hun bouwafval en sloopafval storten bij Hoogeboom. In de volgende tabel ziet u welk afval valt onder het bouw- en sloopafval tarief. Het overige afval kunt u wel bij ons kwijt, maar hiervoor geldt een aangepast tarief.

BOUW- EN SLOOPAFVAL GEEN BOUW- EN SLOOPAFVAL
Plastic Asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal
Kunststoffen Gevaarlijk afval of klein chemisch afval
Metalen (ferro en non-ferro) Dakleer
Gips en gipshoudend materiaal Puin met roet of olie
Sloophout/Afvalhout Bielzen
Geïmpregneerd hout Grof huishoudelijk afval
Geplastificeerd hout Huisraad en meubilair
Vezelplaat Technisch rubber
Zachtboard Matrassen (hiervoor geldt een toeslag)
Gasbetonblokken  
Laminaat  
Spaanplaat  

Welk groenafval kunt u storten?

Bedrijven en particulieren kunnen hun groenafval bij ons storten. In de volgende tabel ziet welk afval valt onder groenafval tarief. Ook het andere afval kunt u bij ons kwijt, maar hiervoor geldt een aangepast tarief.

WEL GROENAFVAL ↓ GEEN GROENAFVAL ↓
Takken Verbrand hout
Struiken Verrot hout
Japanse duizendknoop
Schoffelafval Tuinhout
Stronken en stammen Geïmpregneerd hout
Sloophout Hout met aanhechtingen van niet-hout producten
Afvalhout Bielzen

Welke grond kunt u storten?

U kunt grond bij ons brengen. U mag wel visueel schone grond en tuinaarde brengen, maar we accepteren geen grond die afkomstig is van saneringen, bodemvreemd materiaal of grond die is vervuild door vloeistoffen zoals olie, oplosmiddelen, e.d.

Recycling

Bedrijven en particulieren kunnen hun afval storten op onze stortlocaties in Raalte, Zwolle en Apeldoorn. Dit afval en het afval dat vrijkomt bij onze eigen werkzaamheden, gaat in de recycling. Hoogeboom wil hiermee een bijdrage leveren aan de circulaire economie of kringloopeconomie waarbij geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen zoveel mogelijk opnieuw worden hergebruikt.

Werkwijze puinrecycling

Het steenafval gaat eerst een puinbreker in die er stukken tot 100 mm van maakt. Een magneetband verwijdert daarna het ijzer en handmatig wordt al het andere afval eruit gehaald. Daarna gaat het puin door een zeef met gaatjes tot 40 mm. De korrel die overblijft gaat opnieuw door de breker, net zolang tot alles kleiner is dan 40 mm. Enkele keren per dag nemen we monsters, waarbij het steenafval wordt gecontroleerd op o.a. olie, PAK’s en zware metalen.

Het gerecyclede steenafval kent meerdere nieuwe bestemmingen. Puin tot 5 mm wordt gebruikt voor zandwegen, voor bermverharding en bijvoorbeeld als grondverbeteraar in bouwputten. Steenafval van 5 tot 20 mm wordt veel gebruikt als sierverharding. Puin van 20 tot 40 mm gebruiken we als infiltratievoorziening om regenwater – buiten het riool om – weer aan grondwater toe te voegen. Hydraulisch menggranulaat is gebroken puin waar we tien procent staalslak aan toevoegen voor een betere stabiliserende werking. Het gerecyclede puin wordt ook doorverkocht aan particulieren, hoveniers, bouwbedrijven en gemeenten.

Werkwijze recycling bouwafval

Bouwafval en sloopafval bestaat voor het grootste deel uit hout en puin. Bij sloop gaat het nog bruikbare hout direct een speciale container in en dit hout wordt op de sloopplek vaak al doorverkocht aan de tussenhandel. Daar wordt het hout spijkervrij gemaakt, geschaafd en op lengte gezaagd. Daarna is het weer geschikt als bouwmateriaal. Hout dat niet meer bruikbaar is, wordt gebruikt als grondstof voor de spaanplaatindustrie. Het puin gaat eerst een puinbreker in die er stukken tot 100 mm van maakt. Een magneetband verwijdert daarna het ijzer en handmatig wordt al het andere afval eruit gehaald. Daarna gaat het puin door een zeef met gaten van 40 mm. De korrel die overblijft gaat opnieuw door de breker, net zolang tot alles 40 mm is. Enkele keren per dag nemen we monsters, waarbij het puin o.a. wordt gecontroleerd op olie, PAK’s en zware metalen. Het gerecyclede puin wordt o.a. gebruikt voor zandwegen, bermverharding, sierverharding of als grondverbeteraar in bouwputten. Voor de productie van al deze menggranulaten zijn we gecertificeerd conform de BRL2506.

Werkwijze recycling groenafval

Omdat Hoogeboom een bijdrage wil leveren aan de circulaire economie wordt het groen heel efficiënt ter plekke versnipperd en gezeefd. Het residu verkopen we ter plekke door of we voeren het af naar onze locatie aan de Stobbenbroekerweg 16 te Raalte. Ook particulieren brengen hier hun tuin- en snoeiafval. We composteren niet zelf, maar zijn een overlaadstation. Het versnipperde groen gaat naar composteerders.

Werkwijze recycling grond

Hoogeboom recyclet zwart zand, geel zand en tuinaarde. De grond wordt eerst gezeefd om eventueel puin en dergelijke er uit te halen. Daarna wordt het gezeefde en schone zand doorverkocht aan hoveniers, bouwbedrijven en gemeenten. Ook particulieren kunnen bij ons zand afhalen, zoals vulzand, geel zand, stabilisatie zand, metselzand, brekerzand, vloerenzand, zwarte grond en compost. Desgewenst bezorgen we dit bij u per big bag of per container.

We zijn volledig gecertificeerd voor de acceptatie, samenvoegen en reinigen van grond. Voor de acceptatie en het samenvoegen van partijen grond zijn we gecertificeerd conform BRL9335-1 Grond. Met deze certificering mogen we grond van diverse partijen gecontroleerd samenvoegen en verwerken. Verder mogen we bodemverbeterende producten (bomengrond, bomenzand, tuinaarde, teelaarde) produceren conform BRL9335-4 Samengestelde grondproducten.

Voor het reinigen van ernstig verontreinigde grond zijn we gecertificeerd conform BRL SKIB 7500 protocol 7510. Dat betekent dat we op locatie asbesthoudende grond mogen zeven en/of reinigen.

Contact met stort Zwolle

Heeft u nog vragen, u kunt direct contact opnemen met de stort locatie aan de Rijnlandstraat 5 in Zwolle.

Afval & recycling

Rijnlandstraat 5
8028 PX Zwolle
Tel: 038-4539608

Openingstijden

Ma t/m vrij: 07:00 - 17:00 uur
Zaterdag: 08:00 - 16:00 uur