Sloopwerkzaamheden zijn bij Hoogeboom onder te verdelen in totaalsloop, renovatiesloop en precisiesloop. Ook voor de meest ingewikkelde sloopwerken is Hoogeboom uw professionele sloopbedrijf. Dankzij de juiste certificaten, onze gemotiveerde medewerkers en een modern en specialistisch machinepark waaronder een mobiele breker werken wij vakkundig, secuur en zorgvuldig. Uiteraard beperken we de overlast van onze sloopactiviteiten tot een minimum voor milieu en mens en streven we naar circulair slopen.

Circulair slopen

Hoogeboom streeft naar circulair slopen van een gebouw. Dat betekent dat we de vrijgekomen materialen bij sloopwerkzaamheden zoveel mogelijk in hun oorspronkelijke functie hergebruiken. Om het duurzame effect van circulaire sloop te vergroten, zetten we deze materialen bij voorkeur op korte afstand van de slooplocatie in. Meer info in de flyer: De nieuwe manier van slopen is hergebruiken. 

We zijn ook actief deelnemer aan de Circular Economy Challenge. Dit initiatief van de Rabobank ondersteunt bedrijven bij het halen van de landelijke eis dat er in 2030 50% en in 2050 100% circulair gesloopt moet worden. Hoogeboom is nu al klaar voor de toekomst!

Totaalsloop

Bij totaalsloop slopen we een object of gebouw in zijn geheel. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om een bedrijf, woningen, een brug of agrarische bijgebouwen. Het te slopen bouwwerk verdwijnt geheel en het vrijgekomen materiaal wordt keurig gescheiden afgevoerd. Indien noodzakelijk saneren we ook de grond. Na de totaalsloop geven we de locatie de gewenste bestemming. Dat kan een bouwput zijn om een nieuw bouwwerk te realiseren, maar we kunnen de locatie ook voorzien van bestrating, eventueel met riolering. Desgewenst maken we de grond gereed om het om te toveren in een fraai plantsoen. Soms is bij totaalsloop van agrarische gebouwen de Rood voor Rood regeling van toepassing.

Rood voor Rood regeling

Wanneer bedrijven in het buitengebied worden beëindigd, komen bedrijfsgebouwen zoals stallen, schuren en werkplaatsen vrij. Vaak gaat het om grote complexen waarvan uit ervaring blijkt dat het verval na verloop van tijd zijn intrede doet. Veel provincies hebben de beleidsregel Rood voor Rood met gesloten beurzen geïntroduceerd. Het hoofddoel van deze regeling is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied. De Rood voor Rood regeling voorziet in het slopen van landschaps-ontsierende bebouwing en investering in een goede landschappelijke en architectonische inpassing van de resterende bebouwing. Financiering vindt plaats door het realiseren van zogenaamde compensatiekavels waarop een woning gebouwd mag worden. Desgewenst ondersteunen we u bij de uitvoering van deze Rood voor Rood regeling.

Renovatiesloop

Bij renovatiesloop wordt een gebouw gedeeltelijk gesloopt om daarna gerenoveerd te worden. Dat bespaart kosten en het gerenoveerde gebouw kan weer jaren mee. Bij renovatiesloop blijven de dragende constructies van het bouwwerk staan en al het andere slopen we er uit. Het is vaak precisiewerk. We beschikken daarvoor over speciale, kleinere sloopmachines die we bijvoorbeeld op etages kunnen neerzetten om daar hun werk te doen. Bij renovatiesloop kan het ook gaan om het verwijderen van een muurtje, een enkel kozijn of een plafond.

Precisiesloop

Precisiesloop is precisiewerk en dat is ook vaak noodzakelijk bij totaalsloop of renovatiesloop. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de sloop van tussenpanden in een volgebouwde binnenstad. Dankzij onze vakkundige medewerkers en ons specialistisch machinepark zijn we in staat om ook in kleine ruimtes gedetailleerde sloopwerkzaamheden uit te voeren. Zagen en boren valt bij ons ook onder precisiesloopwerk. We zagen of boren doorgangen in muren als er bijvoorbeeld een deur geplaatst moet worden of als er een buis door moet.