Hoogeboom Raalte is al sinds 1935 een familiebedrijf. Gerhard Hoogeboom begon in de dertiger jaren van de vorige eeuw in de agrarische sector. Zijn zoon Marinus bouwde het bedrijf uit met activiteiten op het gebied van aannemen van werk, recycling en verhuur. Inmiddels wordt Hoogeboom geleid door de zonen van Marinus, Gert en Jurgen. Momenteel zijn bij het bedrijf zestig mensen werkzaam. Je kunt het als bedrijf over zo’n lange periode alleen maar volhouden als klanten een blijvend vertrouwen in je uitspreken. Klantbinding is in de historie van het familiebedrijf Hoogeboom dan ook een erg belangrijke factor geweest. En dat is het nog steeds.

Gerhard Hoogeboom

Gerhard Hoogeboom startte in 1935 met landbouwmechanisatie. De opa van de huidige directie was destijds op Schoonheten betrokken bij het initiatief van boeren om samen machines aan te schaffen om het land te bewerken. Vanuit deze werktuigenvereniging ontstond het familiebedrijf Hoogeboom, een loonbedrijf met o.a. shovels en kranen. Voor de jaren dertig van de vorige eeuw was het een groot bedrijf met werk in de gehele gemeente Raalte. Vanwege uitbreiding verhuisde het bedrijf van Schoonheten naar de Stobbenbroekerweg waar nu nog steeds een vestiging van het bedrijf zit.

Marinus Hoogeboom

Marinus, de zoon van Gerhard en vader van de huidige directie, bouwde aan de Stobbenbroekerweg een grondverzetbedrijf op. Dat bedrijf groeide gestaag, o.a. door de aanschaf van een puinbreker. Dat was de start van de activiteiten rond recycling.

Gert en Jurgen Hoogeboom

Momenteel wordt Hoogeboom geleid door de zonen van Marinus, Gert en Jurgen. Hoogeboom is nu een toonaangevend bedrijf met ca. zestig ervaren medewerkers en een modern en specialistisch machinepark. Hoogeboom is nu actief met sloopwerkzaamheden, asbestsanering, bodemsanering, grondverzet, bestrating, waterafvoer, bronbemaling en het plaatsen van damwanden. Het bedrijf is landelijk actief.

Historie van Hoogeboom Historie van Hoogeboom Historie van Hoogeboom Historie van Hoogeboom