Bij grondverzet gaat het om verplaatsing van een hoeveelheid grond bij bijvoorbeeld het bouwrijp maken van een locatie of de ontgraving van een bouwput. Ook grondverbetering hoort bij de activiteiten van Hoogeboom. Grondwerken worden uitgevoerd met grondverzetmachines. Hoogeboom beschikt als aannemer in de grond-, weg- en waterbouw (gww) over een modern en specialistisch machinepark, waaronder gps-gestuurde machines. Daarmee zijn we in staat om alle grondwerk te verrichten, van kleine tot grote projecten.

Werkwijze grondverzet

De professionele medewerkers van Hoogeboom willen met het grondverzet een zo optimaal en efficiënt mogelijk resultaat bereiken. De ene keer voeren ze grondwerken uit met de hand en een andere keer worden de grootste machines ingezet. Hieronder een overzicht van ons uitgebreide machinepark.

Laadschoppen

Afhankelijk van het werk zetten we grotere of kleinere laadschoppen of shovels in. De kleinste laadschop is 90 cm breed. De grootste 260 cm. Aan de shovels kunnen verschillende hulpstukken gekoppeld worden, zoals een rolbezem en een schudbak.

Mobiele kranen

Hoogeboom gebruikt bij de iets kleinere projecten mobiele kranen. Deze worden ingezet bij het uitgraven van bouwputten, spitten en profileren. Rupskranen worden bij de grotere projecten gebruikt. Voor uitgraven van bouwputten kan een rupskraan tot wel 800 m3 op een dag aan.

Vrachtwagens en dumpers

Onze vrachtwagens en dumpers zijn o.a. bedoeld voor transport van grond. Bij afvoer van grond staat Hoogeboom garant voor een milieu verantwoorde afvoer.

Minigravers

Hoogeboom zet zijn minigravers in bij speciaal werk. Het gaat dan om grondverzet in een kleine ruimte. De kleinste minikraan op rupsbanden weegt 800 kilo. Op de werkvloer wordt deze graver de Ieniemienie genoemd. Die kan via een deuropening een huis binnengereden worden voor graafwerk. Met elektrische kruiwagens kunnen zware vrachten uit kleine ruimtes verwijderd worden.