Damwanden zijn verticaal in de grond geplaatste wandpanelen om grond en/of water te keren. Een damwand plaatsen kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld om droog te kunnen werken in een bouwput. Een damwand kan ook permanent worden geplaatst, bijvoorbeeld als oeverbescherming langs water of bij een kademuur in een haven. Damwanden bestaan uit losse damwandplaten van staal, hardhout of kunststof die door middel van een gronddichte en/of waterdichte verbinding met elkaar zijn verbonden. Een damwand wordt in de grond gebracht door heien, trillen of drukken. Hoogeboom verzorgt damwanden tot zeven à acht meter diep.

Wanneer damwanden

Damwanden plaatsen we meestal als werk dicht op bestaande bebouwing uitgevoerd moet worden. Een damwand plaatsen kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn bij nieuwbouw dat dicht op al bestaande bouw wordt gerealiseerd. Ook als er een kelder onder of naast bestaande bouw moet komen, is een damwand noodzakelijk om verzakking tegen te gaan. Een damwand wordt ook geslagen om vervuilde grond of vervuild grondwater te isoleren van de omgeving. Bij een tijdelijke toepassing van een damwand, bijvoorbeeld bij een bouwput, wordt deze na voltooiing van het werk weer verwijderd. In andere gevallen is de damwand een permanent onderdeel van de constructie.

Van hout, staal of kunststof?

De materiaalkeuze van een damwand wordt bepaald door functionele, constructieve, esthetische en financiële overwegingen. Een damwand van hardhout is de meest milieubewuste keuze met de laagste CO2-impact. Tevens zijn hardhouten wandpanelen relatief makkelijk te plaatsen. Staal heeft een hogere sterkte dan hout. Daarom maken we de grotere damwanden van staal. Een kunststof damwand heeft als voordeel dat het niet snel aangetast wordt door het milieu en knaagdieren. Daarnaast is het gewicht van kunststof lager dan hout of staal. Hierdoor is kunststof ook geschikt voor zeer drassige gebieden en veengronden. Het speciale damwandprofiel zorgt ervoor dat vervormingen zoveel mogelijk beperkt blijven.

Risico’s damwanden

Het slaan van een damwand gaat niet zonder trilling. Dat betekent dat er muurscheuren kunnen ontstaan bij de uitvoering van het werk. Hoogeboom neemt daar als bedrijf geen onnodige risico’s in. Als we twijfel hebben over de haalbaarheid van een project, dan adviseren we u over een passend alternatief.