De gemeente Dalfsen vindt het belangrijk, dat er niet zomaar gesloopt wordt. Zij heeft, net als Hoogeboom Raalte, duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Na de circulaire sloop van sporthal de Schakel in Nieuwleusen, heeft deze milieuvriendelijke manier van slopen een vervolg gekregen op de oude locatie van het Agnietencollege in Nieuwleusen.

Kijkdag

De circulaire sloop is zeer succesvol verlopen, mede dankzij de gemeente Dalfsen. Het is gestart met een geslaagde kijkdag op 1 februari jl.  Belangstellenden hebben kenbaar gemaakt, welke producten en bouwmaterialen zij konden gebruiken en wat zij daarvoor over hadden. Vervolgens kreeg men bericht of hun ‘inschrijving’ toegewezen was en wanneer het gedemonteerde beschikbaar kwam. Met dit concept is veel onnodig transport voorkomen. Alleen het herbruikbare, niet direct verkochte materiaal is naar onze Circulaire HUB gebracht.

Bouwmarkt

Iedere klus zou moeten beginnen in een Circulaire HUB, voordat alles in een bouwmarkt nieuw wordt gekocht. Dus niet kopen, gebruiken en weggooien, de lineaire economie. Maar circulair: kopen, gebruiken, demonteren en hergebruiken. Een kozijn moet een kozijn blijven en niet versnipperen tot biobrandstof, want dan is de grondstof weg. Grondstoffen steeds opnieuw gebruiken en geen afval meer. Zo realiseren we samen het doel van de overheid: Nederland volledig circulair in 2050.

Nieuwe techniek

Tijdens het sloopproces worden alle te recyclen materiaalstromen zorgvuldig gescheiden. Na bewerking wordt dit materiaal opnieuw ingezet. Hoogeboom ontwikkelt samen met vijf andere sloopaannemers nieuwe technieken om uit oude bouwmaterialen de grondstoffen terug te winnen om nog hoogwaardiger in te kunnen zetten. In de nabije toekomst kan betonpuin vermalen worden tot zand, cement en grind. Maar ook puin, dat nu gebroken wordt tot menggranulaat, kan dan verder worden verfijnd. Metselwerkpuin kan zo weer grondstof worden voor de baksteenindustrie.

Vlag uit

Nu kunnen we melden dat in Nieuwleusen 96% van de producten en materialen hoogwaardig wordt hergebruikt. Dit prachtige resultaat is geverifieerd door een externe partij. Verder heeft aan de Zwaluwlaan 23 de pilot audit voor het projectcertificaat circulaire sloop SVMS007 plaatsgevonden. Als klap op de vuurpijl heeft Hoogeboom Raalte op 2 juli jl het certificaat in ontvangst genomen. Het is het eerst certificaat “Verificatieregeling Circulaire Sloopproject” dat in Nederland is uitgereikt. Normec Certification uit Geldermalsen heeft de uitreiking gedaan. In het bijzijn van de Stichting Veilig en Milieukundig Slopen (SVMS) en de Gemeente Dalfsen. De eerste officiële circulaire sloop heeft plaatsgevonden in de gemeente Dalfsen. Een gemeente die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft. De vlag mag uit!