Hoogeboom is een volledig gecertificeerd bedrijf. We beschikken o.a. over de volgende certificaten: ISO 9001, VCA**, BRL2506, SVMS-007, Procescertificaat Asbestverwijdering (voorheen SC530), BRL 7000 protocol 7001, BRL9335 Grond, BRL SKIB 7500 protocol 7510 en Roof2Roof. Ook onze medewerkers zijn persoonlijk gecertificeerd voor het vakkundig uitvoeren van hun werkzaamheden.

ISO 9001

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Het certificaat toont aan dat al onze bedrijfsprocedures voldoen aan de hoge eisen van internationaal vastgelegde procedures.

VCA**

De letters VCA staan voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Het is een controlelijst waarmee we aantonen dat er veel aandacht is voor veiligheid, gezondheid en milieu tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. We beschikken over het twee-sterrencertificaat VCA**.

BRL2506

Hoogeboom verwerkt puin tot recyclinggranulaat en dat wordt vervolgens hergebruikt. Dit recyclinggranulaat moet voldoen aan strenge milieu- en civieltechnische eisen. In de Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2506 Recyclinggranulaten (BRL2506) staan de producteisen van recyclinggranulaten en de eisen van het te hanteren kwaliteitssysteem bij de bewerking van steenachtige afvalstoffen. We zijn voor deze recyclingactiviteiten gecertificeerd conform BRL2506.

SVMS-007

Certificaat SVMS-007 betekent dat we volgens strenge milieueisen slopen en met zorg voor het milieu te werk gaat. Belangrijk onderdeel hiervan is dat we het sloopafval al op locatie scheiden.

Asbestverwijdering

Hoogeboom is al tientallen jaren gecertificeerd asbestverwijderaar conform Procescertificaat Asbestverwijdering, zoals opgenomen in bijlage XIIIa behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling (voorheen SC530). Deze beoordelingsrichtlijn van KOMO-keur vereist dat onze asbestverwijderaars deskundige toezichthouders op asbest zijn. Met beschermende kleding of door het creëren van aparte onderdrukruimtes zorgen ze ervoor dat asbestvezels geen gevaar veroorzaken.

BRL 7000 protocol 7001 en 7004

Hoogeboom is in het bezit van het certificaat voor uitvoering van bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem conform BRL 7000. 
Voor het toepassingsgebied protocol 7001: Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden.
Voor het toepassingsgebied protocol 7004: Tijdelijke uitplaatsing van grond.
Dat betekent we de expertise hebben om op een veilige en verantwoorde manier bodemsaneringen uit te voeren.

BRL 9335 Grond protocol 9335-1 en 9335-4

Voor de acceptatie en het samenvoegen van partijen grond zijn we gecertificeerd conform BRL9335 Grond. Dat betekent dat we grond van diverse partijen gecontroleerd mogen samenvoegen en verwerken.
Protocol 9335-1: Milieuhygiënische keuring van individuele partijen grond in het kader van het Besluit bodemkwaliteit
Protocol 9335-4: Milieuhygiënische keuring van samengestelde grondproducten in het kader van het Besluit bodemkwaliteit

BRL 7500 protocol 7510

Voor het reinigen van ernstig verontreinigde grond zijn we gecertificeerd conform BRL SKIB 7500 protocol 7510. Hierdoor mogen we op locatie asbesthoudende grond zeven en/of reinigen.

Roof2Roof

Voor het recyclen van oude bitumen daken zijn we gecertificeerd door Roof2Roof. Het recyclen van oude bitumen daken zorgt voor energiebesparing en milieubesparing. Roof2Roof heeft een methode ontwikkeld om oude bitumen volledig te recyclen tot volwaardige grondstof voor nieuwe dakbedekking.