Hoogeboom is aannemer in de grond-, weg- en waterbouw (gww), zoals grondverzet en waterafvoer. Ook zijn we sterk in sloopwerkzaamheden, sanering, recycling en bestrating. Meer weten op de gerealiseerde werken van Hoogeboom? Bekijk de diverse projecten van Hoogeboom. 

Bestrating

Hoogeboom verzorgt diverse vormen van bestrating, zoals klinkerbestrating, asfaltverharding of desgewenst sierbestrating. Voor erfverharding of halfverharding van wegen leveren en plaatsen we stelcon-platen, grindverharding of puinverharding. Uiteraard brengen onze geschoolde medewerkers de bestrati...

Lees verderWaterafvoer

Bij waterafvoer wordt afvalwater en hemelwater geloosd, ingezameld en getransporteerd via ondergrondse buizen (riolen), een IBA of een wadi. Het streven daarbij is om het afvalwater en hemelwater op een veilige en gezonde manier af te voeren. Hoogeboom verzorgt en coördineert bij waterafvoer het geh...

Lees verderGrondverzet

Bij grondverzet gaat het om verplaatsing van een hoeveelheid grond bij bijvoorbeeld het bouwrijp maken van een locatie of de ontgraving van een bouwput. Ook grondverbetering hoort bij de activiteiten van Hoogeboom. Grondwerken worden uitgevoerd met grondverzetmachines. Hoogeboom beschikt als aanneme...

Lees verderBronbemaling

Bronbemaling is noodzakelijk als het grondwater tijdelijk of voor langere duur op een lager niveau gebracht moet worden. Hierbij pompen we op verschillende plaatsen grondwater op en dat wordt via een leiding afgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn om het waterpeil in de bodem van de bouwput zodan...

Lees verderDamwanden

Damwanden zijn verticaal in de grond geplaatste wandpanelen om grond en/of water te keren. Een damwand plaatsen kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld om droog te kunnen werken in een bouwput. Een damwand kan ook permanent worden geplaatst, bijvoorbeeld als oeverbescherming langs water of bij een kademuur...

Lees verderSloopwerkzaamheden

Sloopwerkzaamheden zijn bij Hoogeboom onder te verdelen in totaalsloop, renovatiesloop en precisiesloop. Ook voor de meest ingewikkelde sloopwerken is Hoogeboom uw professionele sloopbedrijf. Dankzij de juiste certificaten, onze gemotiveerde medewerkers en een modern en specialistisch machinepark wa...

Lees verderBodemsanering

Hoogeboom is sterk in bodemsanering. Bij bodemsanering maken we een stuk grond vrij van bodemverontreiniging. Hiervoor bestaan diverse methoden en technieken. De keuze en uitvoering hangen onder andere af van de plaats, de aard en de ernst van de vervuiling en van de functie van de bodem. Bij bodems...

Lees verderAsbestsanering

Hoogeboom is gespecialiseerd in asbestsanering van o.a. bedrijfshallen, stallen, loodsen, schuren en woningen. We zijn in het gehele land actief met grote buiten- en binnen-saneringen, maar ook met asbestverwijdering van kleine daken op schuurtjes, garages of tuinhuisjes. We verwijderen ook gevelbep...

Lees verder