Alles waar we goed in zijn in één!

In opdracht van gemeente Raalte is Hoogeboom Raalte in maart 2019 begonnen met het bouwrijp maken van de uitbreiding van het industrieterrein de Zegge 7 te Raalte. Ter hoogte van het terrein tussen de Heesweg, Overkampsweg en Achterweiweg wordt fase 2 van de uitbreiding klaar gemaakt voor vestiging van nieuwe bedrijvigheid. Hoogeboom Raalte verzorgt hiervoor o.a. het uitzeven van bodemvreemde materialen, de aanleg van riolering, asfaltverharding en openbare verlichting. Tevens worden de bouwkavels op hoogte afgewerkt en worden er wadi’s aangelegd ten behoeve van een natuurlijke waterhuishouding. Rond week 30, eind juli 2019, zullen de werkzaamheden worden opgeleverd.

Afrondende fase

Update juli 2019: We zijn in de afrondende fase en we lopen nog conform planning waarbij we streven om in week 30 het werk op te leveren. We hopen dat wij u niet of weinig tot last zijn geweest.

De asfaltwerkzaamheden zijn gereed zullen komen. Wij willen u danken voor uw medewerking en het respecteren van onze afzettingen. Voor het aanbrengen van bermbeton zullen we nog een rijstrook af moeten sluiten. U wordt hier nader over geïnformeerd.

Onder de afwerkingsfase van het project valt, naast het hierboven genoemde aanbrengen van bermbeton, ook het aanbrengen van putranden, openbare verlichting, afronden van zeefwerkzaamheden en ten slotte het profileren en inzaaien van de kavels en wadi’s.