Hoogeboom verzorgt diverse vormen van bestrating, zoals klinkerbestrating, asfaltverharding of desgewenst sierbestrating. Voor erfverharding of halfverharding van wegen leveren en plaatsen we stelcon-platen, grindverharding of puinverharding. Uiteraard brengen onze geschoolde medewerkers de bestrating vakkundig aan. We kunnen zowel handmatig als machinaal bestraten en natuurlijk leveren we de bestrating gebruiksklaar op.

Klinkerbestrating

Een klinker, straatklinker of straatbaksteen is een type baksteen dat gebruikt wordt als bestrating in de wegenbouw. De naam klinker slaat van oudsher op bakstenen, die als men er tegen aan tikt helder klinken. In vergelijking met stenen die in de huizenbouw worden gebruikt, zijn klinkers harder. Dit wordt bereikt door een langer en heter bakproces in de steenfabriek. Hierbij versmelten de kleideeltjes tijdens het zogeheten sinteren.

Asfaltverharding

Asfaltverharding kan bestaan uit asfaltbeton, ZOAB of steenmastiekasfalt. Bij asfaltverharding werken we samen met betrouwbare partners en coördineren wij alle werkzaamheden voor u.

Asfaltbeton is een gevuld mengsel dat gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van een dragend steenskelet en een gering percentage poriën. Asfaltbeton heeft een vulling zonder zand, een zogeheten mortelvulling.

ZOAB of Zeer Open Asfalt Beton, ook wel fluisterasfalt genaamd, is een poreuze wegverharding doordat het mengsel relatief veel grof granulaat en relatief weinig fijnere bestanddelen bevat. Door de vele holtes sijpelt het water eerst in het wegdek en vervolgens naar opzij. Hierdoor wordt aquaplaning vermeden en is er veel minder opspattend water achter voertuigen. Verder is ZOAB ook geluidsabsorberend.

SMA of steenmastiekasfalt of splitmastiekasfalt is een type asfalt dat veel op provinciale wegen wordt toegepast als deklaag. Steenmastiekasfalt bevat net als ZOAB een hoog percentage gebroken materiaal met een diameter van meer dan 2 mm. De hierdoor ontstane holle ruimten worden vrijwel geheel gevuld door mastiek (= zand, vulstof en bitumen). Mastiek heeft een grote duurzaamheid en een zeer hoge weerstand tegen vervorming.

Puinverharding

Puinverharding wordt veel gebruikt om een stabiele en stevige ondergrond aan te leggen. Hierbij graven we de grond gedeeltelijk af en brengen er daarna gebroken puin op. Daarna trillen we de laag met gebroken puin stevig aan met een trilplaat zodat er een stevige ondergrond ontstaat.

Halfverharding

Soms is een volledige verharding niet nodig, bijvoorbeeld bij voetpaden en toeristische fietspaden. Deze paden hebben daarom halfverharding. We spreken van halfverharding of semi-verharding als een ondergrond voorzien is van granulaat (steenslag), grind of schelpen.