Hoogeboom is gespecialiseerd in asbestsanering van o.a. bedrijfshallen, stallen, loodsen, schuren en woningen. We zijn in het gehele land actief met grote buiten- en binnen-saneringen, maar ook met asbestverwijdering van kleine daken op schuurtjes, garages of tuinhuisjes. We verwijderen ook gevelbeplating of oude cementleidingen waarin asbest is verwerkt. Eventueel asbesthoudende grond zeven we op locatie. Uiteraard zijn we gecertificeerd om legitiem asbest te mogen verwijderen. Na de sanering kunnen we desgewenst ook een nieuw dak voor u regelen.

Gevaren asbest

Asbest is een zeer gevaarlijke stof. Asbest bestaat namelijk uit vezels die na inademing ernstige ziektes kunnen veroorzaken, zoals verschillende vormen van kanker en asbestose. Vanwege deze grote gezondheidsrisico’s heeft de overheid strenge wet- en regelgeving opgesteld rond asbestverwijdering. Zo mag asbest uitsluitend verwijderd worden door gespecialiseerde, gecertificeerde bedrijven zoals Hoogeboom Raalte.

Werkzaamheden asbestsanering

De strenge wet- en regelgeving rond asbestsanering bepaalt voor een groot deel de wijze waarop de werkzaamheden moeten en mogen worden uitgevoerd. De medewerkers van Hoogeboom die een asbestsanering uitvoeren, worden goed beschermd tegen blootstelling aan asbest. Ze zijn volledig toegerust op hun werk en beschikken – naast alle benodigde apparatuur – over een eigen douchecabine. Onze professionals zorgen bovendien voor het dusdanig gecontroleerd afvoeren van het asbest dat milieuvervuiling wordt voorkomen. Na een succesvolle afloop van onze werkzaamheden ontvangt u een asbestvrij-verklaring. Tot slot melden we de asbestsanering bij het LAVS (Landelijk Asbest Volg Systeem), zodat u ook daar geen zorgen over heeft.

Gecertificeerd conform Procescertificaat Asbestverwijdering

Hoogeboom beschikt over het Procescertificaat Asbestverwijdering, zoals opgenomen in bijlage XIIIa behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling. Dit certificaat is nodig om legitiem asbest te mogen verwijderen. In het Procescertificaat Asbestverwijdering staat een zorgvuldige beschrijving voor het correct verwijderen van asbest. Hoogeboom is dan ook goed op de hoogte van de strenge wet- en regelgeving rond asbestsanering. Een Procescertificaat Asbestverwijdering krijg je alleen als je bedrijf beschikt over de juiste organisatie, machines en vakkundig personeel om asbest te verwijderen. We zijn met vier ploegen actief in het gehele land en elke ploeg bestaat uit enkele Deskundige Asbest Verwijderaars (DAV) en een Deskundig Toezichthouder Asbest (DTA).

Subsidie asbest verwijderen

De Subsidieregeling verwijdering Asbestdaken had als oogmerk om het verwijderen van asbestdaken te stimuleren. Voor de regeling was een budget van 75 miljoen euro beschikbaar. Dit budget is inmiddels uitgeput. De regeling van de Rijksoverheid is per 15 december 2018 gesloten. Meer informatie vindt u op www.rvo.nl. De Gemeente Raalte stelt een vergoeding van €1,00 beschikbaar voor iedere m2 verwijderd asbest dak binnen deze gemeente. Meer info op www.raalte.nl/asbest

Contact opnemen met Hoogeboom