Op al onze leveranties zijn de VERAS Algemene Voorwaarden 2021 van toepassing.
Gedeponeerd bij de Rechtbank Gelderland d.d. 25 november 2020 onder zaaknummer 46/2020.

Algemene Voorwaarden