Sinds kort kunnen we ook rustig trillen binnen gebouwen en in stadscentra. Onze nieuwe trilplaat en trilstamper zijn voorzien van een accu. Dus emissievrij.
Hiermee verminderen we de milieubelasting.