Huur een container in 5 stappen

algemene vooruitgang 20 %

2 Postcode

3 Soort afval

4 Afmetingen

5 Bevestigen

Hoogeboom verhuurt containers in de regio's Zwolle, Apeldoorn en Raalte. In 5 stappen kiest u de juiste container. In stap 5 ziet u de prijs. Belt u liever om een container te huren? Ook dat kan!

Privé of Zakelijk?

Wat kan wel en wat kan niet in een container

Hieronder ziet u een overzicht van afval dat u in onze containers kunt laten afvoeren. Het is van belang dat u niet verschillende categorieën afval mengt, want voor elke categorie afval geldt namelijk een ander tarief. De tarieven die u in stap 4 ziet zijn inclusief het genoemde tonnage. Gaat u hier overheen, dan ontvangt u een factuur voor de extra kosten. Ook als u ander afval stort, ontvangt u een factuur op basis van nacalculatie. De containers voor grond en puin zijn all-in prijzen. Wij halen/wisselen de containers, die gevuld zijn tot maximaal 20 cm boven de rand. En geen uitstekende delen hebben. Samen Sterk in Uitvoering.

Container voor Puin

Het gaat bij puin om materiaal dat afkomstig is van gesloopte beton- en metselwerkconstructies en van betonwaren. Het puin mag geen asbest of asbestgelijkend materiaal bevatten en ook geen dakbedekkingsmaterialen, gipsblokken of gipshoudende mortel, ander bouw- en sloopafval of gevaarlijk afval. Als er meer dan 10% zand en/of stukken groter dan 70 x 70 cm in het puin zitten, dan berekenen we bovenop de containerprijs een toeslag.

Container voor Grond

Alleen schone grond, voorzien van een bodemonderzoek NEN 5740 of gelijkwaardig, mag in onze containers worden gestort. In de grond mogen geen houtdelen, kunststoffen, ferro of non-ferro metaal, maximaal 5% puin, papier, karton of asbesthoudende en asbestgelijkende producten zitten. Tegen een meerprijs accepteren we grond van niet-verdachte locaties zonder bodemonderzoek. Visueel en organoleptisch mogen er geen verontreinigingen in deze grond zitten. Op het moment dat u een container bestelt voor grond dient u dit uitdrukkelijk te melden. De grond wordt door ons conform de BRL9335-1 geaccepteerd.

Container voor Snoeihout

Het betreft hier takken, struiken, stronken, stammen en schoffelafval. In onze containers accepteren we GEEN Japanse Duizendknoop, verbrand of verrot hout, tuinhout, bielzen, geïmpregneerd hout of hout met aanhechtingen van niet-hout producten. 

Container voor A-hout

Onder A-hout valt massief onbehandeld hout, massief ongeverfd hout en blanke houten pallets. Wat mag er NIET in de container: snoeihout, hardhout, zachtboard, geplastificeerd hout, geverfd hout, verduurzaamd hout, spaanplaat en vezelplaat.

Container voor B-hout

Het gaat hier om geverfd hout en hardhout. In het B-hout mag geen snoeihout, spaanplaat, verduurzaamd hout of geïmpregneerd hout.

Container voor C-hout

Het gaat hier om bielzen en teerpalen. Wat mag er niet in de container voor C-hout? Bitumen, grind met dakleer en dakleer. 

Container voor Bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval is materiaal, afkomstig van bouwen, renoveren en/of slopen van gebouwen, wegen en civieltechnische kunstwerken. Het bouw- en sloopafval mag geen asbesthoudende producten, asbestgelijkende producten of gevaarlijke afvalstoffen bevatten. Tip: puin apart afvoeren. 

Grof huishoudelijk afval

Onder grof huishoudelijk afval verstaan we afval dat niet onder een van de bovenstaande categorieën valt. Het gaat dan om huisraad of grof vuil, meubels, plastic, kunststoffen, hout, laminaat en matrassen (hiervoor geldt een toeslag). In deze container mag geen asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal, geen gevaarlijk afval of klein chemisch afval, geen dakleer, bruin- of witgoed, accu's, grond, autobanden of technisch rubber, huishoudelijk afval (etensresten etc.) en geen puin (met roet en olie).